Redirectioneaza 20% din impozitul pe profit
(persoane juridice)

Și firmele ne pot întinde o mână de ajutor

Descarcă contractul de sponsorizare de mai JOS

În acest caz, 20% din impozitul pe profit pot însemna noi vieți salvate.

Incepand cu 01 aprilie 2019 microintreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru sustinerea entitatilor nonprofit și a unităților de cult, care la data incheierii contractului sunt înscrise în Registrul entitatilor/unităților de cult pentru care se acorda deduceri fiscale scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. 

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza în trimestrele următoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Deasemenea și firmele platitoare de impozit pe profit pot deduce pana la 20% din impozit pentru sponsorizare.

Facilitățile prevăzute de Codul fiscal se aplica doar dacă sponsorizarile sunt efectuate în conformitate cu prevederile Legii 32/1994. Potrivit acesteia, poate fi beneficiar al sponsorizării:

  1. a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protectia mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
  2. b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);
  3. c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezenței legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum șicărți ori publicațiidin domeniile definite la lit. a);
  4. d)orice persoana fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Astfel, dacă în cazul platitorilor de impozit pe profit se pot deduce, în limitele prevăzute de Codul fiscal, sumele acordate în cadrul contractelor de sponsorizare către orice persoana ce poate fi beneficiar al sponsorizării conform Legii 32/1994, cu mențiunea ca, în cazul entitatilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult sumele pot fi deduse doar dacă figurează în Registrul entitatilor/unităților de cult pentru care se acorda deduceri fiscale), în cazul entitatilor ce datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor entitățile pot deduce doar sponsorizarile efectuate pentru sustinerea entitatilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult și doar dacă acestea figurează în Registrul entitatilor/unităților de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Asociatia noastra este inscrisa in acest registru.
CE RĂMÂNE DE FĂCUT?

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de Sponsorizare între firma dvs. şi ONG, în baza căruia banii pot fi dedus din impozitul pe profit. În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiti şi al impactului pe care l-au avut în viaţa celor ce au avut nevoie de noi.

să fim în contact